Kauno kolegijos medikų surinkta parama nukeliavo į Lukšių seniūnijos šeimą

Kauno kolegijos medikų surinkta parama nukeliavo į Lukšių seniūnijos šeimąŠv. Velykų metą Kauno kolegijos Medicinos fakulteto studentų bendruomenė su lektore ir šios gerumo akcijos iniciatore Regina Motiene vyko į Šakių rajono Lukšių seniūniją atlikti gražią pavasario šventės misiją – perduoti 3 seserims, gyvenančioms su 90 metų seneliu, gautą paramą.

Kauno kolegijos medikai nuolat rengia gerumo akcijas ir siekia padėti nepriteklių jaučiantiems mokyklinio amžiaus vaikams, jų šeimoms – kviečia Kauno kolegijos bendruomenę, kolegijos socialinius partnerius, miestiečius atsigręžti į tuos, kuriems tikrai reikia pagalbos, aukoti.

Kauno kolegijos medikų surinkta parama nukeliavo į Lukšių seniūnijos šeimąKodėl šįkart pasirinkta Lukšių seniūnija? Iš čia yra kilusi dėstytoja ir dalis akciją inicijuojančių studenčių, tad joms šio krašto problemos yra suprantamos, o ir gera padėti savo kraštiečiams. Kauno kolegijos medikės padėdamos vaikams bendradarbiauja su Lukšių seniūnija, tad šeimos, kurioms reikia pagalbos, atrinktos tikslingai.

Atvykusius svečius – dėstytoją ir studentus – pasitiko pats Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana, kuris ir palydėjo pas Vidrinskų šeimą. Seneliui Pranui Vidrinskui vasario 16-osios minėjimo metu buvo įteikta nominacija „Žmogus yra didis“  už Kauno kolegijos medikų surinkta parama nukeliavo į Lukšių seniūnijos šeimąjautrumą, nuoširdumą ir kitas žmogiškąsias savybes, rūpestingus kasdienius darbus, siekiant gražiai užauginti ir į gyvenimą išleisti anūkes.

Perdavus paramą, kartu su dvynėmis sesėmis seniūnas pakvietė į Zyplių dvarą. Ten kolegijos atstovų laukė Atvelykio pietūs. Kauno kolegijos bendruomenės nariams ir studentams seniūnas įteikė Padėkos raštą bei seniūnijos simbolį – fazaną. Viešniom surengta ir pažintinė ekskursija po Zyplių dvarą.

Kauno kolegijos medikų surinkta parama nukeliavo į Lukšių seniūnijos šeimąLukšių seniūnija, lektorė R. Motienė senelis P. Vidrinskas dėkoja rėmėjams, kurie prisidėjo prie šios akcijos: UAB „Lauksva“ generaliniam direktoriui Sauliui Valaičiui,direktorei Loretai Valaitienei, UAB „Teleastus“ direktoriui Žilvinui Bakanevičiui, AB „Rikveda“ savininkui Regimantui Kvedžiui, Ąžuolyno vaistinės vedėjai Eglei Dieninytei, visai Kauno kolegijos bendruomenei.

„Ačiū Jums už Jūsų gerumą, šilumą, neabejingumą, begalinį norą padėti už savo ateitį kovojančioms mergaitėms ir jų seneliui“, – taria dėstytoja R. Motienė.

You may also like...