Kauno kolegijos atstovai Serbijoje: grindžiami bendradarbiavimo keliai

Kauno kolegijos atstovai Serbijoje: grindžiami bendradarbiavimo keliaiŠiemet Singidunum universitete (Serbija) pirmą kartą organizuota tarptautinė savaitė – Erasmus+ Info dienos. Į šį renginį gegužės 28 d.–birželio 1 d. buvo pakviesti ir Kauno kolegijos padalinių atstovai. Institucijos bendradarbiavimas su Singidunum universitetu studentų ir dėstytojų mainų srityse užmegztas dar 2015-aisiais. Tai privatus, apie 12 000 studentų turintis universitetas, kuriame vykdomos bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijos sporto, verslo ir turizmo vadybos, informacijos technologijų, ekologijos ir kitose mokslo srityse.

Kauno kolegijai atstovavo trijų padalinių darbuotojai: Humanitarinių studijų centro dėstytojos V. Navickienė ir R. Sedliorienė, Vadybos ir ekonomikos fakulteto dėstytojos S. Jankauskaitė ir A. Arminienė bei Technologijų fakulteto projektų koordinatorius P. Beseckas.

Erasmus+ Info dienų renginių metu Humanitarinių studijų centro dėstytojos dalyvavo universiteto partnerių pristatymuose ir paskaitose, bendravo su universiteto dėstytojais ir studentais, įvertino mokymosi aplinkas ir susitiko su Sinergijos fakulteto (Bosnija ir Hercegovina) atstovais, kad aptartų apsilankymo Lietuvoje detales. Taip pat dalyvėms suteikta galimybė susitikti su universitetų atstovais iš kitų šalių – Lenkijos (University College of Enterprise and Administration, Lublinas, Opole University of Technology, Opole, Wroclaw University of Economics) ir Prancūzijos (Graduate School in Computer Science and Mathematics Engineering, Cergy-Pontoise).

Kauno kolegijos atstovai Serbijoje: grindžiami bendradarbiavimo keliaiErasmus+ Info dienų atidarymo metu P. Beseckas skaitė pranešimą “Influence of international mobility periods of the students on development of their key competences” ir Kauno kolegiją pristatė Singidunum universiteto bendruomenei. Kolegijos dėstytojų skaitomos paskaitos buvo įvairios: V. Navickienė studentams pristatė pranešimą “Corporate Social Responsibility: Essence, Benefits and Examples”, S. Jankauskaitė – “Business Communication”, o P. Beseckas – “Multicultural Communication”.

Kauno kolegijos atstovai Serbijoje: grindžiami bendradarbiavimo keliaiSvarbūs buvo ir susitikimai su padalinių atstovais – Humanitarinių studijų centro dėstytojos susitiko su Medijų ir komunikacijos fakulteto prodekanu tarptautiniams ryšiams dr. Žarko Cvejić ir aptarė bendradarbiavimą, vykdant Taikomosios komunikacijos studijų programą, bei studentų ir dėstytojų mainų, bendrų mokslinių tyrimų, projektų galimybes. Medijų ir komunikacijos fakultetas studijų centrui padovanojo savo leistų žurnalų ir knygų rinkinį.

Vadybos ir Ekonomikos fakulteto dėstytojos susitikime su Verslo ekonomikos fakulteto prodekane Tijana Radojevič pristatė Kauno kolegijoje vykdomas Tarptautinio verslo ir Logistikos studijų programas, analizavo Singidunum universiteto siūlomą Business Economics (liet. verslo ekonomikos) studijų programą ir suderino studijų dalykus, kurie galėtų būti užskaityti studentų mobilumo metu. Tarp dviejų institucijų atstovių vyko diskusija apie praktikų organizavimą, tarptautinių tyrimų galimybes ir kitus dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo klausimus. Stiprinant tarptautinį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, dar šiais mokslo metais numatytas Singidunum universiteto atstovų vizitas Kauno kolegijoje – į Vadybos ir ekonomikos fakultetą atvyks Tijana Radonovič.

Kauno kolegijos atstovai Serbijoje: grindžiami bendradarbiavimo keliaiTechnologijų fakulteto projektų koordinatorius buvo pakviestas į susitikimą su rektoriumi, kurio metu diskutuota apie Erasmus+ programą ir jos teikiamas galimybes. Taip pat P. Beseckas dalyvavo susitikimuose su Tarptautinių ryšių skyriaus bei Informatikos ir Kompiuterijos fakulteto atstovais. Šių susitikimų metu buvo derinamos Kauno kolegijos Multimedijos technologijos studentų, vykstančių studijoms į Serbiją 2018–2019 mokslo metų rudens semestre, studijų programos, aptarti praktiniai mainų klausimai, ieškota galimybių plėtoti mokslo taikomąją ir projektines veiklas.

You may also like...