Kauno kolegijoje – švietimo ekspertės iš Prancūzijos vizitas

Kauno kolegijoje – švietimo ekspertės iš Prancūzijos vizitasGruodžio 16 dieną Kauno kolegijoje viešėjo Elisabeth Jardon, atstovaujanti Prancūzijos nacionalinei švietimo inspekcijai. Ekspertė yra Overnės (Auvergnes) regioninė profesinio mokymo inspektorė, priklausanti Clermont-Ferrand rektoratui.

Vizite taip pat dalyvavo ir viešnią lydėjo Luc Aubry, Prancūzų instituto prie Prancūzijos ambasados Lietuvoje kalbos atašė bei jo asistentė Snieguolė Kavaliūnienė.

Kauno kolegijoje – švietimo ekspertės iš Prancūzijos vizitasPasak vizitą organizavusių Prancūzijos ambasados Vilniuje atstovų, E. Jardon yra nacionalinės programos QualEduc referentė, kurios siekis – stiprinti regioninę partnerystę su Lietuva. Svečiai iš Prancūzijos domėjosi Kauno kolegijos veikla, apžiūrėjo naujai įkurtą Kauno kolegijos studijų centrą.

Kauno kolegijoje – švietimo ekspertės iš Prancūzijos vizitas

You may also like...