Kauno kolegijoje – nuotaikinga delegacija iš Gruzijos

Kauno kolegijoje – nuotaikinga delegacija iš GruzijosBirželio 8 dieną Kauno kolegijoje lankėsi nuotaikinga studentų iš Gruzijos delegacija – jaunimą iš svečios šalies subūrė ir į Lietuvą atvežė Gruzijos technikos universitete Lietuvių kalbos ir kultūros centras.

Jame Gruzijos aukštųjų mokyklų studentai gali mokytis lietuvių kalbos nemokamai. Lietuvių kalbos dėstymas paremtas šiuolaikinėmis svetimų kalbų dėstymo metodikomis. Centre didelis dėmesys kreipiamas ir kalbos mokymui, ir krašto pažinimui, nacionalinei kultūrai, papročiams, tradicijoms. Tokiu būdu ugdomos besimokančiųjų ir kalbinės, ir sociokultūrinės kompetencijos. Centre įkurta lietuviška biblioteka, joje sukaupta daug grožinės, mokslinės, metodinės ir pažintinės literatūros. Lietuvių kalbos ir kultūros centre organizuojamos parodos, konferencijos, seminarai, susitikimai su garsiais Lietuvos ir Gruzijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjais, rengiami svarbių Lietuvos istorijos datų minėjimai, Centro studentai dalyvauja įvairiuose edukaciniuose ir kultūriniuose projektuose tiek Lietuvoje, tiek Gruzijoje. Lietuvių kalbos ir kultūros centras moderniai įrengtas, jame sudarytos sąlygos patraukliai reprezentuoti Lietuvą. Centras yra atviras visiems, besidomintiems mūsų šalimi, jis tinkamai atlieka edukacinę ir kultūrinę misiją. Lietuvių kalbos ir kultūros centro veiklą Gruzijoje remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Kartu su studentais gruzinais, atvykusiais į edukacinę programą Lietuvoje, Kauno kolegiją aplankė ir Lietuvių kalbos ir kultūros centro iniciatorius – dr. Vidas Kavaliauskas (LEU, Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra). Profesorius V. Kavaliauskas Tbilisyje veikiančiam centrui vadovauja nuo 2012 metų.

Šiemet prof. V. Kavaliauskui už aktyvią ir kūrybingą veiklą steigiant Lietuvių kalbos ir kultūros centrą Gruzijoje, už lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą, lietuviško žodžio puoselėjimą įteikta LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka.

Kviečiame žiūrėti videoreportažą.

You may also like...