Kauno kolegijoje kiaulių augintojams ir mėsos perdirbėjams pristatyti projekto rezultatai

Spalio 25 d. Kauno kolegijoje vyko seminaras tema „Kiaulių skerdenų vertinimo sistemos naujovės“, kuris subūrė kiaulių augintojus ir mėsos perdirbėjus siekiant išgirsti naujausią informaciją, mokslinius tyrimus apie kiaulių skerdenų klasifikavimo sistemos, pažangesnio skerdenų klasifikavimo aparato FOM II įdiegimo galimybes skerdyklose, senųjų skerdenų klasifikavimo metodų atnaujinimą. Renginys svarbus tuo, kad seminaro metu skirtingos suinteresuotos pusės – kiaulių augintojai ir mėsos perdirbėjai – turėjo galimybę aptarti, padiskutuoti apie objektyvų kiaulių skerdenų įvertinimą, tikslų apmokėjimą už kiaulių skerdenų produkciją bei atnaujinamus kiaulių skerdenų vertinimo metodus.

Seminaro pradžioje įžanginį žodį tarė Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. G. Gecevičius ir Kiaulių augintojų asociacijos atstovas A. Skučas. Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius E. Mackevičius susitikimo metu apžvelgė kiaulininkystės produkcijos sektoriaus perspektyvas, Kauno kolegijos docentė dr. D. Ribikauskienė klausytojams pristatė naujausius tyrimus, susijusius su kiaulių skerdenų klasifikavimu. Seminaro dalyviams informaciją apie kiaulių skerdenų kokybę skirtinguose kiaulininkystės ūkiuose bei perdirbimo įmonėse pateikė docentė dr. R. Mikučionienė ir lektorė I. Pupelienė, o pranešėja Ž. Žarskienė pristatė 2006 ir 2018 m. kiaulių skerdenų išpjaustymo duomenų palyginamąją analizę.

Projekto tyrimams ir jų rezultatų viešinimui buvo skirta LR Žemės ūkio ministerijos parama. Projektas „Šalies kiaulių populiacijos įvertinimas bei kiaulių skerdenų klasifikavimo metodų atnaujinimas“, vykdytas 2017–2018 m., buvo finansuojamas pagal programą „Žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla“. Projekto rezultatų viešinimui, seminarui buvo skiriama LR Žemės ūkio ministerijos parama pagal 2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama žinių perdavimo ir informavimo veiklai finansuoti“ (01 001 01 01 27).

Seminare dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių: ūkininkai, kiaulininkystės ūkių, mėsos pramonės įmonių, LR Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos kiaulių augintojų, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijų bei kitų įmonių atstovai, Kauno, Vilniaus ir Utenos kolegijų dėstytojai, Kauno kolegijos Agroverslo ir Maisto technologijų studentai.

Seminaro metu buvo pateikta tyrimais pagrįsta informacija apie Lietuvos kiaulių populiaciją, veislių derinius kiaulininkystės ūkiuose, kiaulienos produkcijos importą ir eksportą, kiaulių skerdenų kainą Lietuvoje ir ES šalyse, kiaulių skerdenų kokybės duomenų analizė kiaulininkystės ūkiuose ir mėsos perdirbimo įmonėse. Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius E. Mackevičius minėjo, jog būtent kiaulininkystė yra gyvulininkystės šaka, duodanti didžiausią pridėtinę vertę, kurianti daug gerai apmokamų darbo vietų.

Dr. D. Ribikauskienė pristatė projektą, vykdytą UAB „Utenos mėsa” kartu su Prancūzijos mokslininkais iš IFIP (Institut du Porc) Kiaulienos tyrimo instituto. Tyrimuose dalyvavo Kauno kolegijos Agroverslo ir maisto technologijų programų dėstytojai ir studentai. Kompiuteriniu tomografu, kuris atkeliavo iš Prancūzijos, buvo ištirta 130 kiaulių skerdenų, nustatytas liesos mėsos (raumens) kiekis skerdenoje. Taip pat vyko tų skerdenų išpjaustymas. Remiantis tyrimų duomenimis bus atnaujinama kiaulių skerdenų vertinimo sistema, mėsos perdirbėjai turės galimybę į gamybą įdiegti naujus, aprobuotus kiaulių skerdenų klasifikavimo aparatus FOM II.

Seminaro metu ir po seminaro vyko kiaulininkystės ūkių ir perdirbėjų diskusijos apie objektyvų, tikslų ir teisingą kiaulių skerdenų įvertinimą bei apmokėjimą už parduotą produkciją.

You may also like...