Kauno kolegija atvira integracijos į visuomenę iniciatyvoms

Kauno kolegija atvira integracijos į visuomenę iniciatyvomsRugpjūčio 3 dieną Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose lankėsi Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas komunikacijai Antanas Vaidelys, dalyvavęs susitikime su pataisos namuose bausmę atliekančiu nuteistuoju bei įstaigos administracijos atstovais.

Šio susitikimo metu 2016 metų brandos egzaminus išlaikiusiam nuteistajam buvo sudarytos galimybės pabendrauti su Kauno kolegijos vadovybės atstovu ir sužinoti šios daugiaprofilinės valstybinės aukštojo mokslo įstaigos studijų programas, paklausti, kaip tapti kolegijos studentu, pasiteirauti apie studentų priėmimo taisykles.

Aukštojo mokymo įstaigos direktoriaus pavaduotojas, atsižvelgdamas į nuteistojo išlaikytus brandos egzaminus, patarė kokią mokslo studijų sritį pasirinkti, atsakė į jaunuoliui aktualius klausimus, papasakojo apie šiuolaikiškas ir praktiškas Kauno kolegijos studijas bei darbo rinkoje paklausias specialybes. Susitikimo pabaigoje pataisos įstaigos svečias rekomendavo nuteistajam pagalvoti, apsispręsti ir pasirinkus studijų programą bei Socialinės reabilitacijos specialistui padedant, užpildyti prašymą, pateikti duomenis ir dalyvauti  priėmime į šią aukštąją mokslo įstaigą, o tada laukti galimo kvietimo studijuoti Kauno kolegijoje.

„Kauno kolegija bendradarbiauja su Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi-pataisos namais jau ne vienerius metus, tad džiugu, kad ši aukštojo mokslo įstaiga yra atvira naujovėms ir savo veiklą nukreipia į socialiai atsakingų, kūrybingų ir savarankiškų asmenybių bei profesionalių specialistų ugdymą,“ – komentuoja  pataisos namų administracijos atstovai. „Tai itin svarbu ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų administracijai, darbuotojams, kurie suinteresuoti nuteistųjų  reabilitacijos proceso sėkme bei jų integravimu į visuomenę. Atsižvelgdama į tai, įstaigos administracija siekia, kad bausmę atliekantiems jaunuoliams būtų užtikrintos tokios sąlygos, kurios motyvuotų nusikalsti linkusius paauglius mokytis, tapti išsilavinusios visuomenės dalimi bei padėtų jiems keisti požiūrį į įvairius reiškinius, elgesio normas, vertybių sistemą, skatintų žinių troškimą, kūrybingumą, orientuotų jaunuolius į savišvietą, kas padėtų šalinti jų socializacijos trūkumus,“ – tokią poziciją reiškia pataisos namų vadovybė.

Anot pataisos namų darbuotojų, lavindami bei ugdydami nuteistuosius, motyvuodami juos tapti išsilavinusiais žmonėmis, investuojame į saugią visuomenės ateitį, į pakartotinio nusikalstamumo rizikos mažinimą.

Kaip teigė pataisos namų atstovai, A. Vaidelys buvo maloniai nustebintas ir pasidžiaugė, kad įkalinimo įstaigos administracija rūpinasi tolimesnėmis nuteistųjų studijomis, jų socialinės atskirties mažinimui ir ugdymosi skatinimu.

 

You may also like...