JVMF: tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su olandais ir austrais

JVMF: tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su olandais ir austraisJau šešti metai tęsiasi glaudus ir naudingas studentų ir dėstytojų bendradarbiavimas tarp Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto (JVMF) Ikimokyklinio ugdymo katedros, Ultrechto Marnix akademijos (Olandija) ir Kremso pedagoginės akademijos (Austrija).

JVMF: tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su olandais ir austraisTradiciškai, kovo 16–23 dienomis, JVMF Ikimokyklinio ugdymo katedra sulaukė 23 ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programos studentų iš minėtųjų Olandijos ir Austrijos aukštųjų mokyklų. Vizito tikslas – atlikti pažintinę praktiką Kauno miesto ugdymo įstaigose. Studentai ir dėstytojai lankėsi Prano Mašioto pradinėje mokykloje, Bernardo Brazdžionio daugiafunkciniame centre, Kauno Valdorfo pedagogikos centre, vaikų lopšelyje – darželyje „Šaltinėlis“, kuriuose lygino skirtingų ugdymo institucijų darbo metodus, stebėjo pedagoginį procesą.

JVMF: tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su olandais ir austraisKovo 18 dieną, olandų ir austrų studentai drauge su Kauno kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentais JVMF vykusio seminaro metu pristatė savo šalių švietimo sistemas, analizavo ugdymo įstaigose taikomus ugdymo metodus, atliko bendras praktines užduotis.

JVMF: tęsiamos bendradarbiavimo tradicijos su olandais ir austraisAnot Ikimokyklinio ugdymo katedros vedėjos Raimondos Sadauskienės ir JVMF projektų koordinatorės Violetos Kamantauskienės, tarptautinis studentų bendravimas ir bendradarbiavimas naudingas plėtojant tiek studentų, tiek dėstytojų profesines kompetencijas ir plečiant kultūrinį akiratį. Svečius sužavėjo Kaunas, ugdymo įstaigose vyraujanti tolerantiška ir šilta atmosfera, tad dalis studentų pažadėjo grįžti čia vasaros metu – jie atliks pedagogines praktikas.

You may also like...