Išskirtinės premijos atitekusios originaliausiems studentų darbams

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete birželio 26 dieną vyko studentų baigiamųjų darbų pakartotinė peržiūra. Kruopščiai atrinkti ir geriausiais balais įvertinti studentai pristatė savo darbus Juozo Zikaro, Eugenijos Lašienės fondo, Jono Vaičio fondo,  Kauno kolegijos, „Aukso pjūvio“ galerijos, asmeninės Antano Vaidelio premijoms laimėti.

Komisija, vadovaudamasi baigiamųjų darbų gynimo kvalifikavimo komisijų rekomendacijomis iš viso peržiūrėjo šešiolika studentų baigiamųjų darbų. Aprangos dizaino katedros studentės Eglės Matutytės ir Tomos Stašytės drabužių kolekcijas, Dizaino katedros studentų Justino Petrovskio, Gabijos Stanislovaitytės, Igno Šenterio, Rasos Balsytės, Karinos Bradulienės, Gerdos Brazaitienės kūrybinius projektus. Dekoratyvinės plastikos studenčių Eglės Kuprytės, Karolinos Leknickaitės, Monikos Jonauskaitės baigiamuosius darbus, Dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo katedros studenčių Patricijos Kvekšaitės ir Raimondos Žukauskaitės restauruotus kūrinius. Įvaizdžio dizaino katedros studentės Indrės Mikelaitytės kūrybinį projektą bei Fotografijos katedros studentų Oskaro Armono ir Justo Gudeikos fotografijas bei jų pristatymus.

Internetinio puslapio grodnonews.by fotografijaKompetetinga komisija, sudaryta iš menotyrininkės Raimondos Simanaitienės, technikos mokslų daktaro Vlado Lašo, memorialinių muziejų rinkinių saugotaojos Rasos Jonės Ruibienės, architekto Leonardo Vaičio, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojo komunikacijai Antano Vaidelio, menotyrininkės Lolitos Vyžintienės uždarame posėdyje slaptu balsavimu nutarė, kam atitenka premijos.

Skulptoriaus profesoriaus Juozo Zikaro fondo premija skirta Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Fotografijos katedros diplomantui Justui Gudeikai už baigiamąjį darbą – Laiko sampratos kaita fotografuojant erdvę (vadovas Petras Saulėnas).

Eugenijos Lašienės fondo premija skirta Dekoratyvinės plastikos katedros diplomantei Karolinai Leknickaitei už baigiamąjį darbą – Porcelianinių šviečiančių formų kompozicija „Žalčio sakmė“ (vadovė Daina Daukšienė).

Jono Vaičio fondo premija  skirta Dizaino katedros diplomantei Karinai Bradulienei už baigiamąjį darbą – Visuomeninis interjero projektas „Pojūčių labirintas“ Drobės g. 65, Kaunas (vadovas Kęstutis Vaikšnoras).

Kauno kolegijos premiją atiteko Dizaino katedros diplomantei Gabijai Stanislovaitytei už baigiamąjį darbą – Plakatų serija, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui (vadovė Gerūta Sprindytė).

Taip pat, komisija uždarame posėdyje slaptu balsavimu nutarė, jog „Aukso pjūvio“ galerijos premiją skirti Dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo katedros diplomantei Patricijai Kvekšaitei už baigiamąjį darbą – Lenktų medienų technologijos, jų konservavimo ir restauravimo būdai ir pritaikymas praktikoje restauruojant „Thonet“ suolą (vadovas Bangutis Prapuolenis). Tuo tarpu, antrus metus teikiama asmeninė Antano Vaidelio premija atiteko Fotografijos katedros diplomantui Oskarui Armonui už baigiamąjį darbą – Vertybinio mąstymo kaitos liudijimas atliekamų buities daiktų fotonatiurmortuose (vadovas Petras Saulėnas).

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas džiaugiasi, jog studentai savo baigiamaisiais darbais skeidžia ne tik istorinį ir tautinį identitetą, kuo puikiausiai pritaiko etninius motyvus savo kūrybiniuose projektuose, puikiai išstudijuotas teorines žinias pritaiko praktiškai, lygiuojasi į šiuolaikines meno tendencijas, bet ir originaliai perteikia kūrybinius sprendimus.

You may also like...