Geodezijos studijų programos studentai mokyklose: perdavė žinias apie žemėlapių kūrimą

Kauno kolegijos geodezijos studijų programos studentai, trumpam perėmę mokytojų vaidmenį, Kauno kolegijoje įgytas žinias perdavė mokiniams iš įvairių Lietuvos mokyklų. Rokiškio r. Pandėlio, Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus ir Raseinių r. Šiluvos gimnazijose apsilankę šeši studentai taikė kartografijos kurso metu įgytas žinias ir vedė geografijos pamokas 8–12 klasių moksleiviams.

Aplinkos inžinerijos katedros lektorė Ilona Urbanavičienė paskatino geodezijos studentus prisijungti prie geoinformacinių sistemų lyderės Baltijos šalyse UAB „Hnit-Baltic” ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos jungtinio projekto „GIS mokykla“. Studentų dalyvavimo projekte tikslas – supažindinti moksleivius su Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros vykdoma geodezijos studijų programa, su geografinių informacinių sistemų (GIS) nauda ir įvairiu pritaikomumu. Susidomėję studentai pasinaudojo galimybe praktiškai pritaikyti kartografijos kurso žinias – geografijos pamokų metu su 8–12 klasių moksleiviais kūrė žemėlapius su Kauno marių lankytinomis vietomis, o tam naudojo geografinių erdvinių duomenų valdymo sistemą „ArcGIS Online“. Ji skirta žemėlapių ir kitos geografinės informacijos saugojimui bei valdymui. „Studentai pateikė tik idėją, kaip galima kurti žemėlapius, o gautas žinias mokiniai galės pritaikyti labai įvairiai, įvairiose pamokose (istorijos, lietuvių kalbos, dailės ir pan.)“, – pasakoja dėstytoja I. Urbanavičienė.

Mokyklose Kauno kolegijos Technologijų fakulteto studentai priimti šiltai: džiaugtasi būsimų specialistų iniciatyva pasidalinti žiniomis su mokiniais, taip pat išreikštas poreikis išgirsti daugiau paskaitų, gilinti žinias, nes GIS panaudojimo galimybės aktualios geografijos egzaminą laikantiems abiturientams. Mokytojai taip pat neslėpė norintys išmokti dirbti su „ArcGIS Online“ programa. Studentai grįžo kupini įspūdžių ir entuziazmo – jie teigė norintys pratęsti veiklą, žiniomis pasidalinti su daugiau mokyklų. „Džiugu matyti, kad mokiniams įdomu, todėl ir mokytojo vaidmuo patiko. Supratome, kad mokame daug naudingų dalykų, o perteiktos žinios ir praktinis rezultatas maloniai nudžiugino mokinius“, – įspūdžiais dalijasi studentai.

Geodezijos studijų programos studentai teigia įžvelgiantys įvairiapusę naudą: mokiniai pasisėmė jiems naudingų ir reikalingų žinių, mokytojai paįvairino savo pamokas, o patys studentai praktiškai pritaikė studijose įgytas žinias, įgijo viešojo kalbėjimo patirties. „Įsitikinome, kad studijos yra lanksčios, kartografijos kurso žinios yra lengvai pritaikomos praktikoje ir tinkamos ne tik geografijai – jas galima pritaikyti kūrybiškai“, – džiaugiasi studentai.

Geodezijos studijų programos studentės Oresta Lapienytė ir Ernesta Bertašiūtė lankėsi Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje, Julija Siurvilaitė ir Sonata Stasytytė žiniomis dalijosi su Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokiniais, studentai Tadas Malakmadzė ir Aidas Garbačauskas – su Raseinių r. Šiluvos gimnazijos bendruomene.

You may also like...