Finansų dėstytoja kvalifikavosi Europos finansų centre Frankfurte

1Spalio 18–21 d. Kauno PPA rūmų finansininkų klubas, vystydamas tarptautinį bendradarbiavimą, surengė profesinę kelionę į Frankfurtą – vieną iš Europos finansų centrų, kuriame yra ir Europos centrinio banko būstinė, – į kurį kartu su 10 Kauno verslo įmonių finansų vadovų bei akademinės bendruomenės atstovų taip pat vyko Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros lektorė Danutė Binkienė.

Pirmasis susitikimas organizuotas Frankfurto prekybos ir pramonės rūmuose. Jame dalyvavo Frankfurto PP rūmų tarptautinių ryšių direktorius dr. Jurgen Ratzinger ir Centrinės-Pietryčių Europos tarptautinių ryšių direktorius Paul Schmitz, Offenbacho Prekybos ir Pramonės rūmų tarptautinių ryšių direktorė Mirjam Schwan bei LR konsulė Hesseno žemėje Eva Dudė.

Vizito metu susitikimo dalyviai pasikeitė rūmų veiklos patirtimi bei aptarė galimybę bendradarbiauti su Vokietijos aukštosiomis mokyklomis, tokiomis kaip House of Finance der Goethe-Universität, International Office der Goethe Universität (bzgl. Studentenaustausch), Frankfurt School of Finance ir Frankfurt University of Applied Studies. 

Svečiuodamiesi Europos centriniame banke, KFK nariai susitiko su Makroprudencinės politikos departamento specialistu dr. Aurelijumi Cviliku bei Žmogiškųjų išteklių departamento eksperte Laura Kilne, su kuriais diskutuota Europos valstybių  bankų priežiūros veiklos bei nestandartinių monetarinės politikos priemonių taikymo klausimais.

Wi bankasEuropos centrinis bankas (ECB) – 19-os eurą įsivedusių ES šalių centrinis bankas. Lietuvos bankas, būdamas Eurosistemos dalimi, kartu su ECB ir kitų euro zonos šalių centriniais bankais priimama sprendimus dėl euro zonos pinigų politikos ir dalyvauja ją įgyvendinant. ECB tiesiogiai prižiūri 120 dalyvaujančių šalių bankų. Bendras jų turtas sudaro beveik 82 proc. viso euro zonos bankų turto. Prisijungusi prie euro zonos, Lietuva kartu prisijungė ir prie bankų sąjungos Bendro priežiūros mechanizmo (BPM).

Frankfurto biržaFrankfurto vertybinių popierių biržoje surengta ekskursija po biržos patalpas, supažindinta, kaip birža veikia dabar, ir aprodytos senosios patalpos. Taip pat aplankytas WI Bankas – tai yra mažų ir vidutinių įmonių bankas, teikiantis kreditus inovacijoms, startup-ams. Susitikimo metu dalyvavo šio banko pareigūnai Jurgen Wilke ir Ulrich Lohrman.

Anot D. Binkienės, profesinė kelionė į Frankfurtą buvo neabejotinai naudinga. „Kelionės metu įgyta vertingų žinių apie naujus finansų valdymo instrumentus bei pokyčius finansų rinkose, užmegzti ryšiai dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Frankfurto pramonės prekybos ir amatų rūmais bei aukštosiomis mokyklomis“, – po kelionės įspūdžiais dalijasi Apskaitos ir finansų katedros lektorė.

Kelionės dalyviai dėkoja LR Ūkio ministerijos ir LR ambasados komercijos atašė Dainai Lipps, kuri padėjo parengti klubo narių profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius atitinkančią programą, suderino vizitus, dalyvavo susitikimuose bei lydėjo visos kelionės metu.

You may also like...