Farmakotechnikai stiprina partnerystę su vaistinių tinklu „Gintarinė vaistinė“

Farmakotechnikai stiprina partnerystę su vaistinių tinklu „Gintarinė vaistinė“Kauno kolegijos Medicinos fakultete sausio 15 dieną lankėsi vaistinių tinklo „Gintarinė vaistinė“ atstovės – aptartos jau ne vienerius metus plėtojamos bendradarbiavimo veiklos, brėžtos ateities perspektyvos.

Medicinos fakultete viešėjo Pietryčių Lietuvos regiono personalo vadybininkė Eglė Kadienė, Šiaurės Rytų Lietuvos regiono personalo vadybininkė Audronė Streikutė-Ketlėrienė, Šiaurės Vakarų Lietuvos regiono personalo vadybininkė Greta Adamonytė.

Susitikimo metu diskutuota apie šiame vaistinių tinkle dirbančių farmakotechnikų kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir galimybes, praktikos mentorių rengimą. „Gintarinė vaistinė“ atstovės susitiko su Farmakotechnikos studijų programos trečiojo kurso studentais, kalbėjo apie studentų pasirengimą praktikai, darbo rinkos pokyčius, kurie sąlygoja farmakotechnikų, kaip specialistų, pasirengimą ir kompetencijas.

Farmakotechnikų rengimo tradicijos šiekia šimtmetįSusitikimo metu dekanas Julius Dovydaitis pažymėjo, kad Medicinos fakultetas turi ilgametes farmakotechnikų rengimo tradicijas. Tokie specialistai fakultete ir anksčiau čia gyvavusiose medicinos mokyklose rengiami nuo 1946 m. Per šį laikotarpį parengtos 65 absolventų laidos, 3741 farmakotechnikas.

„Šis susitikimas – puikus glaudžios socialinės partnerystės tarp švietimo įstaigos ir verslo sektoriaus pavyzdys“, – apibendrina Farmakotechnikos katedros vedėja Romualda Gaurylienė.

You may also like...