Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktį

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįVaistininko padėjėjų, buvusių provizoriaus padėjėjų, farmakotechnikų rengimo istorija prasideda 1946 metais atidarius 3 metų trukmės Respublikinę Kauno farmaceutų mokyklą, kuriai vadovavo direktorius R. Packevičius.

2016 m. lapkričio 24 d. Kauno kolegijoje buvo iškilmingai paminėta 70-oji vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) studijų rengimo sukaktis.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįTai progai skirta respublikinė konferencija „Farmakotechnikų rengimas Lietuvoje: Aktualijos ir perspektyvos“ sukvietė daugiau kaip 200 entuziastų – Kauno kolegijos farmakotechnikos specialybės studentų, jau baigusių specialistų – alumnų, esamų ir buvusių dėstytojų, administracijos atstovų, socialinių partnerių ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįSusirinkusiems sveikinimo kalbas sakė Kauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis, Farmakotechnikos katedros vedėja Romualda Gaurylienė, Lietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejaus direktorius doc. dr. Tauras Mekas. Farmacijos departamento prie SAM direktorė Gina Krukienė, Socialinių partnerių atstovai: UAB „Ąžuolyno vaistinė“ direktorė, vaistininkė Eglė Dieninytė, LSMU klinikų vaistinės vadovė Birutė Varanavičienė ir „Euro vaistinių“ tinklo atstovai.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįRenginį pradėjo Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyvas, liaudies šokiu primindami sąsajas su profesijos ištakomis prieš 70 metų.

Kauno kolegijos direktorius dr. M. Misiūnas pasidžiaugė, kad ši profesija kasmet sulaukia norinčių studijuoti ir kolegijos absolventai puikiai prisitaiko darbo rinkoje.

Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis gražiu žodžiu paminėjo Farmakotechnikos specialybės studentų kruopštumą ir įteikė atminimo dovanas ilgametėms katedros dėstytojoms ir vadovėms Vitai Kiaunytei, Irenai Remeikienei. Katedros vedėja trumpai pristatė Farmakotecnikos specialybes studentų rengimo ištakas.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįLietuvos Medicinos ir Farmacijos istorijos muziejaus direktorius doc. dr. T. Mekas priminė susirinkusiems, kad farmacija yra viena seniausių profesijų – juk išvytus iš rojaus Adomą ir Ievą pirmiausia apėmė negandos ir ligos, o ne kiti kūniški geiduliai, tad vienas pirmųjų darbų – vaistinių medžiagų paieška. Profesijos dieviškumą liudija ir faktas, kad rūpinimasis pacientais – vienas iš esminių profesijos siekinių. Be abejo, neapseinama ir be gundymų – juk vaistai ir sveikata visuomet sulaukia gundymu pinigais mainais už tarnavimą ne paciento, o verslo interesams.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįGita Krukienė, LR Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento direktorė, tardama sveikinimo žodį pabrėžė, kad ruošiantis teikti Farmacinės rūpybos paslaugas Lietuvos vaistinėse kvalifikuotų vaistininko padėjėjų poreikis tik didės: „Jau šiandien numatyta, kad vaistinėje teikiant Farmacijos rūpybos paslaugas būtina užtikrinti būtinosios farmacinės paslaugos suteikimą, vadinasi vaistinėje turės dirbti ne mažiau kaip du, o gal ir daugiau farmacijos specialistų, kurių vienas turi būti vaistininkas, o kiti, kad ir visas būrys jų – gali būti ir vaistininkų padėjėjas (farmakotechnikas)“. Jai pritarė socialinių partnerių atstovės pabrėždamos, kad šiandienos Kauno kolegijos ruošiami specialistai yra paklausūs ir gerai vertinami darbo rinkoje.

Šventinę dalį vainikavo Kauno kolegijos Farmakotechnikos katedros II kurso studentės Vytautės Jurkutės šiuolaikinis dainavimas pritariant gitarai.

Farmakotechnikai paminėjo 70 metų specialistų rengimo sukaktįJubiliejinio renginio plenariniame posėdyje buvo pristatyti trys pranešimai, kuriuose buvo kalbama apie farmacinę veiklą reguliuojančių teisės aktų pakeitimus, mokslo krypčių sąsajas ir galimus tarpdisciplininio bendradarbiavimo būdus, absolventus darbo rinkoje ir jiems reikalingas kompetencijas bei farmakotechnikos katedros studentai: Aurimas Galkontas, Laura Petkevičiūtė ir Paulina Navickaitė pasidalino įspūdžiais iš Erasmus+ profesinės praktikos Maltos visuomenės vaistinėse.

Renginį apibendrino Medicinos fakulteto dekano J. Dovydaičio padėka visiems susirinkusiems.

You may also like...