Erasmus+: Vadybos ir ekonomikos fakulteto atstovės žiniomis dalinosi Slovėnijoje

Erasmus+: Vadybos ir ekonomikos fakulteto atstovės žiniomis dalinosi SlovėnijojeKauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultetas aktyviai dalyvauja Erasmus+ projekte. Šio rugpjūčio 22–25 dienomis dėstytojos ir studentės patirtimi dalinosi bei bendradarbiavimo galimybes mezgė Slovėnijoje.

Nove mieste vyko Erasmus+ projekto „Pagalba dėstytojams organizuojant į studentą orientuotas studijas“ partnerių iš Lenkijos, Radomo aukštosios mokyklos bei Liublianos ekonomikos mokyklos bei akademinės bendruomenės susitikimai-diskusijos ir projekto baigiamoji konferencija.

Erasmus+: Vadybos ir ekonomikos fakulteto atstovės žiniomis dalinosi SlovėnijojeKonferencijos metu Vadybos ir ekonomikos fakulteto dėstytojos dr. Dalia Perkumienė ir Indrė Knyvienė skaitė pranešimą tema „Studijų metodai Lietuvoje: teorija ir praktika“. Konferencijoje pranešimą „Į studentą orientuotos studijos: idealus dėstytojas studentų požiūriu“ taip pat skaitė Vadybos ir ekonomikos fakulteto teisės studijų programos studentės S. Domeikytė and G. Bendoravičiūtė.

Savo patirtimi konferencijoje „Pagalba dėstytojams organizuojant į studentą orientuotas studijas“ dalinosi bei pranešimus skaitė konferencijos dalyviai iš Serbijos, Bosnijos bei Kroatijos.

Erasmus+: Vadybos ir ekonomikos fakulteto atstovės žiniomis dalinosi SlovėnijojeSusitikimų metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės bei nutarta pratęsti sėkmingą bendradarbiavimą su Aukštosios ekonomikos mokykla Radome (Lenkija) bei Tarptautine verslo mokykla Liubliana (Slovėnija), rengiant naują Erasmus+ projektą.

Bendradarbiaujant su Radomo Aukštąja ekonomikos mokykla (Lenkija) lapkričio 4 dieną planuojama organizuoti jungtinę tarptautinę konferenciją Radome.

eu-erasmus_1

You may also like...