Druskininkuose organizuotos konferencijos apie ES iššūkius ir ateitį įspūdžiai

Seminaras Druskininkuose. 2017_10_05_p04Vykdant projektą Informacinių ir interaktyvių renginių ciklas – viešosios diskusijos „Europos Sąjungos iššūkiai ir ateitis“, spalio 5 d. studentai, pedagogai, vyresniųjų klasių moksleiviai, verslo, visuomeninių organizacijų atstovai bei kiti Druskininkų bendruomenės nariai susirinko į seminarą–diskusiją „Europos Sąjunga: iššūkiai ir aktualijos“, kurį organizavo Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Administravimo katedra bei Kauno „Europe Direct“ informacijos centras.

Renginys organizuotas siekiant praplėsti druskininkiečių žinias apie ES pastarųjų metų iššūkius bei jų sprendimus, suteikti galimybes padiskutuoti su savo sričių ekspertais, taip paskatinant diskusijas Europos ateities klausimais. Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis.

Seminaras Druskininkuose. 2017_10_05_p27Konferencijos metu Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas dr. Andrius Švarplys pateikė gilią ir įdomią Europos šalių politikos (nuo pat II Pasaulinio karo) analizę, kalbėjo apie istoriškai susiklosčiusių (ne)pasitikėjimo santykių tarp didžiausių Europos valstybių įtaką Europos integracijos procesui, atkreipė dėmesį į šalių mentaliteto įtaką politiniams procesams, kėlė klausimą, ar įmanomas Europai dabar diskutuojamas federacinis Europos ateities modelis.

Seminaras Druskininkuose. 2017_10_05_p21Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento Bendrųjų reikalų ir institucinių klausimų skyriaus vedėja Aistė Bertulytė-Žikevičienė savo pranešime aptarė, ką reiškia „Brexit“ Europos Sąjungai ir Lietuvai, apžvelgė Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES procesą, siektinus rezultatus bei galimus tolimesnius šalies ir ES bendradarbiavimo modelius. Kadangi JK nelieka vidaus rinkoje – buvo aptarti ir Lietuvai itin aktualūs ES piliečių teisių šioje šalyje klausimai; įvertinta pačių derybų dėl JK išstojimo proceso pažanga ir tikėtini išstojimo scenarijai.

Seminaras Druskininkuose. 2017_10_05_p43Europos Komisijos (EK) ekonominės politikos pareigūnas Lietuvoje Marius Vaščega apžvelgė dabartinius ES iššūkius ir prioritetus, pateikė 2017 metų pavasario ekonominę prognozę ES bei Lietuvos lygiu, akcentavo Investicijų plano Europai esminius aspektus: mobilizuoti daugiau investicijų, geriau jas koordinuoti: padėti finansiniams ištekliams pasiekti įmones, sudaryti geresnę teisinę aplinką investicijoms, finansines lėšas įmonėms teikti ne subsidijų, o paskolų forma. Pranešėjas akcentavo Europos strateginių investicijų fondo veiklą ir jo įtaką ES ekonomikai, kitų investuotojų pasitikėjimo projektu įtaką, tai pat buvo diskutuota vienos didžiausių Lietuvos ekonominių problemų – šešėlinės ekonomikos tema.

Seminaras Druskininkuose. 2017_10_05_p06Romos sutarties svarbą šiuolaikinei Europai aptarė kelių aktualių knygų apie ES autorius Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Algis Junevičius. Lektorius akcentavo, kad Romos sutarties esmė – vidaus rinkos kūrimas bei valstybių narių tarpusavio prekybinių santykių liberalizavimas, pabrėžė, kad Romos sutartis išgrynino bendrosios rinkos principus bei pripažino būtinybę sukurti Muitų sąjungą, apžvelgė ES bendros rinkos šalių ir Europos ekonominės erdvės valstybių bendradarbiavimą.

Dėkojame lektoriams ir aktyviai, ne vieną aktualų klausimą pateikusiai, Druskininkų auditorijai.

 

You may also like...