Dovana Kauno kolegijai – knyga apie praktinės augalininkystės technologijas

Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto dekanas Giedrius Pilkis, www.rapsai.lt fotografijaKauno kolegijos biblioteką pasiekė 12 knygos „Praktinė augalininkystė“ egzempliorių. Leidinyje aprašomos šiuolaikinės javų ir rapsų auginimo technologijos. Tai dovana pasirinkusiems žemės ūkio – agroverslų technologijų ir darnaus ūkininkavimo – studijas naujų mokslo metų pradžios proga.

Knygos autorius – profesorius emeritas Albinas Šiuliauskas, AB „Linas Agro“ yra šio leidinio mecenatė.

Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto dekanas Giedrius Pilkis teigia, jog agroverslų technologijas studijuoja apie 100 studentų (skaičiuojant visus tris kursus). Šiemet į šią studijų programą priimta beveik 40 studentų. Dekanas pažymi, jog ši studijų programa yra viena stipresnių žemės ūkio krypties studijų programų šalyje.

Parengta pagal AB „Linas Agro“ informaciją

You may also like...