Dienos centre „Užuovėja“ lankėsi būsimieji socialiniai pedagogai

Dienos centre „Užuovėja“ lankėsi būsimieji socialiniai pedagogaiŠių metų vasario 24 dieną Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro Socialinės pedagogikos studijų programos trečio kurso studentės kartu su Erasmus programos studentais  Kontadina  Manthopoulou ir Fatih Demir bei dėstytoja Edita Dulkiniene lankėsi Kauno samariečių bendrijos vaikų dienos centre „Užuovėja“. Lietuvos samariečių bendrija tai – labdaros visuomeninė organizacija, vykdanti socialines, globos, paramos, integracijos, psichologinės reabilitacijos, dienos centrų, vaikų vasaros užimtumo ir kitas programas. Atvykus į šios organizacijos vieną iš centrų, visus šiltai pasitiko šio dienos centro socialinė pedagogė, kuri supažindino su centrą lankančiais vaikais. Apsilankymo tikslas – prasmingai organizuoti dienos centro vaikams įvairias sporto, terapijos, pažinimo veiklas, supažindinti vaikus su kitų šalių kultūromis, užmegzti tarpusavio ryšį bei  dovanoti pozityvias emocijas. Dienos centre „Užuovėja“ lankėsi būsimieji socialiniai pedagogai

Studentai vaikams organizavo žaidimų ir dailės terapijos veiklas, mokė šokti turkišką šokį bei  organizavo motyvacinius užsiėmimus, skatinant vaikus siekti savo svajonių, pasitikėti savimi bei pozityviai žvelgti į ateitį. Dienos centro vaikai nuo pat susitikimo pradžios buvo labai entuziastingi bei aktyvūs, noriai dalyvaudavo įvairiose veiklose, atvirai reiškė savo jausmus ir mintis bei užmezgė gražius ryšius su studentais. Paskutinės veiklos metu studentai kartu su vaikais repetavo ir sušoko turkišką šokį, o atsisveikinimui buvo paruoštos saldžios atsiminimo dovanėlės bei širdelės, kuriose vaikai galėjo užsirašyti slapčiausias savo svajones.Dienos centre „Užuovėja“ lankėsi būsimieji socialiniai pedagogai

Norime pasidžiaugti ir padėkoti, kad Lietuvoje yra tokių geranoriškų nevyriausybinių organizacijų, kurie teikia socialines programas. Savanoriška veikla, kuri visapusiškai skirta kitų žmonių labui, verčia prisiminti, kokiomis vertybėmis vadovaujantis statoma mūsų valstybė ir visuomenė. Padėdami silpnesniam ar sunkiau besiverčiančiam žmogui ir nesitikėdami jokio grįžtamojo atlygio prie šio valstybės ir visuomenės augimo prisidėjome ir mes. 

Parengė: Socialinės pedagogikos studijų programos III kurso studentės  Gintė Sabaliauskaitė ir Ema Povilavičiūtė. Dienos centre „Užuovėja“ lankėsi būsimieji socialiniai pedagogai

You may also like...