Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakultete Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakultete – Diktum Faktum – Kauno Kolegija

Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakultete

Kauno kolegijos Medicinos fakultete gegužės 25 dieną vyko Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei”. Renginio metu buvo aptartos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo aktualijos bei perspektyvos, pristatyti biomedicinos ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų rezultatai.

1Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakultete1-tą kartą organizuotas renginys sukvietė daugiau nei 120 aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros, socialinio darbo specialistų rengime ir sprendžiant socialinio darbo, sveikatos apsaugos profesinės veiklos klausimus. Renginyje dalyvavo svečiai iš Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM), Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Lietuvos kolegijų ir universitetų, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų.

Konferencija pradėta Juozo Gruodžio konservatorijos moksleivių, kurių vadovė – Raimonda Navickienė, muzikiniu pasirodymu. Sveikindamas konferencijos dalyvius, Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė renginio tęstinumu ir glaudžiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu, skatinant biomedicinos ir socialinių mokslų plėtrą. Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis dalyviams palinkėjo sėkmės tolimesnėse veiklose ir bendradarbiavimo planuojant naujus projektus.

Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakulteteNijolė Bielinienė, LR SAM sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, įteikė LR Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sveikinimą ir padėkos raštą.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitęs LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias specialistas Artūras Šimkus pristatė slaugytojų ir kitų (nelicencijuojamų) asmens sveikatos priežiūros specialistų veiklos aktualijas. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, remdamasi sistemingai sukaupta istorine apžvalga ir archyvine medžiaga, pristatė šiuolaikinio asmens sveikatos priežiūros specialisto kompetencijų kaitą. Buvo pasidžiaugta glaudžiu aukštojo mokslo institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistus, bendradarbiavimu, publikuojant žurnalą „Slauga: mokslas ir praktika“. Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto vyriausioji specialistė Aurelija Radzevičienė supažindino su aktualiais biomedicininių tyrimų etikos ir tyrimų klausimais.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta tikslinėms diskusijos ir pranešimams, aktualiems konkrečių sričių specialistams-praktikams ir dėstytojams. Konferencijos dalyviai dirbo 7 sekcijose, kurių metu buvo pristatyti 25 pranešimai: 21 žodinis ir 4 stendiniai.Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakultete

Sekcijose aptartos slaugos praktikos aktualijos ir perspektyvos (moderatorė dr. Viktorija Piščalkienė), galimybės ir iššūkiai vaiko gerovės srityje (moderatorė Daiva Matulevičiūtė), farmakotechnikų rengimo aktualijos (moderatorė Aurelija Radzevičienė), reabilitacijos specialistų rengimo aktualijos (moderatorė dr. Milda Žukauskienė), mokslo taikomosios veiklos perspektyvos biomedicinos diagnostikoje (Diana Barragan Ferrer), savanoriška veikla burnos priežiūros specialistų veikloje (moderatorė dr. Lijana Navickienė) bei kosmetologijos studijų programos aktualijos (moderatorė Žaneta Mickienė).

Dėmesys biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijoms konferencijoje Medicinos fakulteteKonferencijos pabaigoje Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos dalyvių aktyvumu, atvirumu dalinantis sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo bei mokslo taikomosios veiklos patirtimi ir glaudžia socialine partneryste.

 

Jums taip pat patiks...