Dantų technikai tradiciškai minėjo profesijos dieną

Dantų technikų profesijos dienos akimirkaGruodžio 3 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Burnos sveikatos katedroje šurmuliavo studentai, darbuotojai ir garbūs svečiai – vyko gražia ir prasminga tradicija tapusi Dantų technikų profesijos diena.

Ypatingai šventės organizatorius džiugino tai, kad į renginį atvyko fakulteto socialiniai partneriai. Medicinos fakultete viešėjo ­Odontologų rūmų viceprezidentas Petras Ralys, Dantų technikų sąjungos pirmininkas Raimondas Bagdonas, dantų technikų alumnų klubo pirmininkas Mindaugas Mickevičius. Į renginį atvyko ir buvęs dėstytojas Algirdas Survila, Kauno kolegijos vardą studijų metu garsinusi dalyvaudama įvairiuose konkursuose absolventė Kristina Jašanu.

Dantų technikų profesijos dienos akimirka. Dekanas Julius DovydaitisVedantieji – pirmo kurso studentai Agnė Kastanauskaitė ir Paulius Aukštikalnis – pradėti šventę ir tarti sveikinimo žodį paprašė Medicinos fakulteto dekaną, gydytoją Julių Dovydaitį. Dekanas sveikino studentus, dėstytojus, svečius, akcentuodamas, kad šią specialybę renkasi motyvuoti, kūrybiški, imlūs inovacijoms, altruistinėmis savybėmis pasižymintys studentai, kurie yra reiklūs ir sau, ir dėstytojams. Dekanas J. Dovydaitis dėkojo Dantų technologijos studijų programos dėstytojams už darbą, tradicinių renginių organizavimą ir dalyvavimą juose.

Dantų technikų profesijos dienos akimirkaMedicinos fakulteto studentai ir dėstytojai jau keliolika metų rengia profesinio meistriškumo konkursus, tobulinimosi kursus ir stažuotes dirbantiems dantų technikams, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, dalyvauja konferencijose, parodose, tobulinasi užsienio šalyse. Šiltų žodžių dekanas negailėjo ir renginį pagerbusiems svečiams, išskirdamas kiekvieno veiklą, padėjusią gerinti studijų procesą.

Burnos sveikatos katedros vedėja Daiva Mačiulienė studentams linkėjo žingeidumo, motyvacijos ir prasmingų studijų.

Dantų technikų profesijos dienos akimirkaDantų technikų rengimo istoriją apžvelgė ilgametis Dantų technologijos laboratorijos vedėjas A. Survila. Pasidalijo gerąja darbo patirtimi, pateikė studentams praktinių patarimų, pabrėždamas teorinių žinių svarbą dantų techniko darbe, linkėjo prasmingų studijų. Svečiais dėkojo dekanui J. Dovydaičiui už didelį indėlį gerinant fakulteto ir kolegijos materialinę bazę – itin modernių laboratorijų įkūrimą.

Dantų technikų profesijos dienos akimirkaStudentus sveikinę P. Ralys, R. Bagdonas, M. Mickevičius, K. Jašanu kalbėjo apie naujausias technologijas ir jų taikymą studijų procese, užtikrinant studijų kokybę, apie studentų motyvaciją, gilinant įgūdžius, įsitraukimą į dantų sąjungos, Alumni klubo veiklą.

Pirmakursius drąsino, patarimus dalijo ir dainomis sveikino antro kurso studentai, o trečio kurso seniūnas Arnas Fultinavičius pasidalijo Erasmus mobilumo praktikos patirtimi Ispanijoje, linkėjo būti aktyviems, judiems, pasinaudoti galimybe išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje.

Dantų technikų profesijos dienos akimirkaPirmo kurso studentai savo pirmuosius studijų įspūdžius „sudėjo“ į filmuotą medžiagą ir parodė šventės dalyviams. Profesijos dienos šventė baigėsi, o studijos tęsiasi.

You may also like...