Būsimiesiems teisininkams – Kauno apygardos probacijos tarnybos direktoriaus padėka

Būsimiesiems teisininkams – Kauno apygardos probacijos tarnybos direktoriaus padėkaKauno kolegija sulaukė Kauno apygardos probacijos tarnybos direktoriaus Sauliaus Rajunčiaus padėkos dėl Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės studijų programos studentų atliktos praktikos.

Trečio kurso studentai Laura Sinkevičiūtė, Justina Petkevičiūtė, Ignas Klimavičius, Edgaras Armonavičius ir Andrius Antanas Višniakas nuo sausio 5 d. iki gegužės 10 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriuje atliko profesinės veiklos praktiką.

Praktikos metu studentai turėjo galimybę susipažinti su Kauno apygardos probacijos tarnybos veikla, funkcijomis bei struktūra, su įstatymais, reglamentuojančiais probacijos veiklą, nuteistųjų asmenų bylų formavimu: pranešimų kitoms įstaigoms bei gautų raštų analize; bylų archyvavimu; elektroninių bylų formavimu KADIS sistemoje; raštų kitoms institucijoms parengimu, įstaigos teisės aktais, probacijos tarnybų bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, įstaigos veikla už jos ribų, priežiūros planų bei socialinių išvadų rengimu.

Paklausti apie atliktą praktiką studentai teigė, jog tai neįkainojama patirtis dirbant tiek savarankiškai, tiek komandoje, kartu tobulinant ir savo asmenines savybes, pradedant nuo paprasčiausio punktualumo ir baigiant sugebėjimu laikytis probacijos vidaus taisyklių.

Studentė J. Petkevičiūtė paklausta apie praktiką džiaugėsi, jog tai puiki proga paskaitų metu įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje ir įgyti naujos patirties. Studentė pasakojo, jog praktikos metu praktikantai parengė fotografijų parodą tema „Bendradarbiavimas ir savanorystė probacijos tarnyboje“.

Trečio kurso teisės studijų programos studentė L. Sinkevičiūtė pasakojo, jog viena iš įdomiausių veiklų praktikos metu buvo susipažinimas su įstaigos veikla už jos ribų. „Mes turėjome galimybę apsilankyti nuteistųjų gyvenamosiose vietose dienos metu, apsilankyti nuteistųjų darbo, mokymosi ar viešųjų darbų atlikimo vietose, policijos komisariatuose. Taip pat matėme, kaip Probacijos tarnybos pareigūnai vykdo Pataisos namų pavedimus ištirti nuteistojo ir ruošiamo lygtinai paleisti socialinę aplinką planuojamoje gyvenamojoje vietoje. Man didelį įspūdį paliko galimybė rengti priežiūros planus nuteistiesiems, vertinti jų pakartotinio nusikalstamo riziką remiantis OAS’ys metodika bei susipažinti su intensyvios priežiūros vykdymu ir jų dienotvarkės sudarymu“ – pasakojo teisės studijų programos studentė.

Studentų nuomone, praktika buvo išties įdomi ir naudinga. Studentai džiaugiasi tuo, kad buvo priimti labai draugiškai, probacijos direktorius, viršininkės ir visi kiti darbuotojai su jais bendravo kaip su kolegomis, stengėsi suteikti kuo daugiau patarimų ir mielai dalinosi savo ilgametėmis žiniomis. Be to, visuomet buvo atsižvelgta į studentų poreikius, jiems buvo skiriamos atsakingos ir daug įgūdžių reikalaujančios užduotys. Praktiką atlikę studentai teigia, jog įgytos teorinės ir praktinės žinios bus labai naudingos ateityje.

You may also like...