Būsimieji teisininkai aiškinosi, kaip vyksta nepilnamečių apklausa

Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės studentai ir toliau tęsia praktinius šios specialybės tyrinėjimus. Balandžio 7 d. jie kartu su „Erasmus+“ mainų programos studentais turėjo galimybę pasisvečiuoti Kauno apylinkės teisme ir susipažinti, kaip vyksta nepilnamečių liudytojų ir nukentėjusiųjų apklausa.

Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, nepilnamečių asmenų apklausa vykdoma specialiai tam pritaikytose patalpose, skirtingai nei suaugusių asmenų apklausos metu. Apklausiant nepilnamečius paprastai nėra taikoma įprastinė apklausos tvarka, kurios metu liudytojas laisva forma išdėsto savo versiją ir atsako į užduodamus klausimus.

Tai, jog nepilnamečių apklausa vyksta kiek kitaip nei įprastai turėjo progą įsitikinti ir būsimieji teisininkai: vykdant nepilnamečių apklausas privalomai turi būti daromas garso ir vaizdo įrašas, o įtariamajam ir kitiems proceso dalyviams turi būti sudaromos sąlygos stebėti ir girdėti apklausą iš kitos patalpos bei per ikiteisminio tyrimo teisėją užduoti apklausiamam asmeniui klausimus. Įstatymo numatyta tvarka jaunesnis kaip aštuoniolikos metų liudytojas ar nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu paprastai apklausiamas ne daugiau kaip vieną kartą.

Būsimieji teisininkai džiaugėsi, kad vizitas į Kauno apylinkės teismą jiems leido ne tik geriau suprasti baudžiamojo proceso ypatumus, bet ir tiesiogiai pažvelgti į teisminio proceso skirtumus bei įsisavinti nepilnamečių liudytojų ar nukentėjusiųjų apklausos esminius principus.

You may also like...