Būsimasis kineziterapeutas atstovavo Kauno kolegiją Islandijoje

Lietuvos delegacija2017 m. Rugsėjo 20-24 dienomis, Kauno kolegijos Reabilitacijos katedros Kineziterapijos studijų programos antro kurso studentas Paulius Gedikas dalyvavo ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) organizuojamoje konferencijoje, Islandijoje, Reykjavike.

Ekskursija - ortopedijos technikos gamyklaŠi konferencija buvo seminaro, vykusio Portugalijos mieste Porto, tęsinys, kuriame studentas taip pat atstovavo Kauno kolegiją gegužės mėnesį. ENPHE renginiai yra cikliški, tai reiškia, kad vyksta 2 kartus per metus – po vieną seminarą ir vieną konferenciją. Seminaras – pilnai praktinio pobūdžio renginys, kuriame tiek dėstytojai, tiek studentai dirba kartu darbo grupėse. Konferencija – labiau edukacinio pobūdžio renginys, kuriame pristatoma seminaruose paruošta medžiaga, taip pat kviečiami pasaulinio lygio pranešėjai, organizuojamos ekskursijos.

StudentaiŠių metų konferencijoje lankėsi tokie pranešėjai kaip Elizabeth Dean (PhD, PT) – University of British Columbia, CA profesorė; Lynn Snyder-Mackler (PhD, PT) University of Delaware profesorė, gavusi JAV Kineziterapijos Asociacijos aukščiausio lygio apdovanojimą bei kt. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas holistinio požiūrio į pacientus ir jų gydymą pristatymui, kineziterapeutų kompetencijų ugdymui, geriausioms profesinėms praktikoms, studijų programų ir dėstymo metodų tobulinimą.

Kitas ENPHE renginys – seminaras 2018 metų gegužės mėn. Roskildėje, Danijoje.

You may also like...