Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijos

Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijosGegužės 20 dieną Kauno kolegijos Medicinos fakultete surengta respublikinė konferencija „Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos: studijos, praktika, technologijos“, subūrusi per 160 įvairių sričių profesionalų iš Lietuvos aukštųjų mokyklų, Lietuvos Respublikos (LR) Sveikatos apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijų, kitų organizacijų.

„Šis, tradiciniu tapęs renginys, suburia aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovus, dalyvaujančius sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo, politikos formavimo procese“, – sveikindamas konferencijos dalyvius pažymėjo Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis.

Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijosLR Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė doc. dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pasidžiaugė, kad jai tenka dalyvauti lyderiaujančios kolegijos, rengiančios gausų sveikatos priežiūros specialistų būrį, organizuojamoje konferencijoje. Viceministrė aptarė visuomenės sveikatos aktualijas ir būtinybę stiprinti bei plėtoti biomedicinos srities specialistų rengimą.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėjas Antanas Levickas aptarė koleginio sektoriaus perspektyvas švietimo politikos kontekste.

Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijosKauno kolegijos direktorius dr. Mindaugas Misiūnas visiems konferencijos dalyviams palinkėjo sėkmingo darbo ir bendravimo tęsiant pradėtas veiklas bei planuojant naujus bendradarbiavimo projektus.

Konferencijos metu buvo paliesta visa eilė temų, susijusių su studijų, biomedicininės, biomechaninės inžinerijos   aktualijomis. Kauno technologijos universiteto profesorius Vytautas Grigas supažindino su biomechaninės inžinerijos svarba sveikatinimui ir sportui. Dr. Saulius Daukantas pristatė biomedicininės inžinerijos technologijų išskirtinumą ir efektyvesnį jų pritaikomumą nustatant kardiovaskulines patologijas.

Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijosAntroje konferencijos dalyje dalyviai dirbo 7 sekcijose. Socialinio darbo sekcijoje buvo diskutuojama apie socialinio darbuotojo identiteto raišką, savęs įprasminimą profesinėje veikloje ir socialinio darbo profesijos įvaizdžio stiprinimo prielaidas visuomenėje. Bendrosios praktikos slaugytojams skirtoje sekcijoje vyko diskusijos apie supervizijos, kaip mokymo ir mokymosi metodo bei profesinės praktikos problemų sprendimo būdo pritaikomumą. Aptarta būtinybė integruoti superviziją į bendrosios praktikos slaugos studijų programą ir slaugytojo profesinę veiklą. Burnos priežiūros specialistų sekcijoje LR Sveikatos apsaugos viceministrė doc. Dr. Jadvyga Zinkevičiūtė pristatė Nacionalinę burnos sveikatos programą, patvirtintą 2016–2020 m. Šioje sekcijoje kilo daug diskusijų dėl burnos higienisto profesinę kompetenciją apibrėžiančių veiklų ir dalyvavimo Nacionalinėje burnos sveikatos programoje. Visų sekcijos dalyvių bendru sutarimu, buvo nutarta inicijuoti burnos higienisto medicinos normos atnaujinimą.

Biomedicinos, socialinių mokslų konferencijoje – iššūkiai ir aktualijosKosmetologijos katedros sekcijoje diskutuota apie grožio terapijos specialistų, kosmetologų kompetencijų ribas, aktualizuojant sukuriamų kokybiškų, saugių paslaugų poreikį. Kineziterapijos ir ergoterapijos specialistai daug dėmesio skyrė naujovėms reabilitacijoje. Dalijantis mokslinės taikomosios veiklos rezultatais, buvo aptartos biomedicinos diagnostikos specialistų, radiologijos technologų rengimo aktualijos.    Didelio susidomėjimo sulaukė LR Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento atstovės Miglės Domeikienės pranešimas apie farmacijos politikos pokyčius ir farmakotechniko veiklos aktualijas.

Konferencijos pabaigoje Medicinos fakulteto dekanas J. Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos metu pasiektais rezultatais ir užsimezgusiais naujais bendradarbiavimo ryšiais.

Pasak rengėjų, šiuo mokslo renginiu buvo pasiektas pagrindinis konferencijos tikslas – skatinti biomedicinos ir socialinių mokslo taikomųjų tyrimų plėtrą, tarpdiscipliniškumą, orientaciją į Europos švietimo politikos aktualijas, biomedicinos ir socialinių mokslų taikomųjų tyrimų rezultatų pristatymą, įrodymais grįstos praktikos tyrimus.

You may also like...