Bendradarbiavimas su Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitetu: karšti įspūdžiai tiesiai iš Suomijos

Nuo balandžio 13 dienos Kauno  kolegijos Užsienio ryšių tarnybos vedėja Jolanta Valiaugienė  dalyvauja Tarptautinėje savaitėje, vykstančioje  Suomijos Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete  (toliau –  Haaga-Helia). Kauno kolegijos administracijos darbuotoja, dėstytoja J. Valiaugienė siunčia linkėjimus iš Suomijos bei dalinasi įspūdžiais bei fotoakimirkomis.

Ilgamečiai partneriai

Kaip pasakoja J. Valiaugienė, Kauno kolegija bendradarbiauja su Haaga – Helia jau daugiau kaip 20 metų.  Štai ir šią savaitę Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto dėstytoja Smiltė Juraitė pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą skaito paskaitas  Haaga-Helia Porvoo padalinyje. „2015 metų rudens semester Kaune sulauksime ir  Haaga-Helia studento, pasirinkusio Kauno kolegijos Turizmo ir viešbučių program savo studijoms pagal Erasmus + mainų programą,“ – pastebi tarptautinių ryšių skyriaus vedėja.

Haaga-Helia yra didžiausia Europoje aukštoji mokykla, realizuojanti  verslo krypties programas. Joje studijuoja  11000  studentų, dirba 630 akademinio personalo ir 200 kitų darbuotojų. Tai labiausiai tarptautiškumą išplėtojusi aukštoji mokykla Suomijoje, 2014 metais geriausiai įvertinta tarptautinių studentų apklausoje. Pirmaujančias vietas Suomijoje užimanti aukštoji mokykla – ne mažiau populiari ir tarp stojančiųjų suomių – į ją siekia įstoti  vienas iš dešimties stojančiųjų. Vis dėlto, dėl didelio konkurso pasiseka ne visiems – į Haaga – Helia įstoja tik kas šeštas.

Apibrėžti prioritetai ir galimybės

Vizito Suomijoje metu J. Valiaugienė jau susitiko su Lietuvos respublikos ambasadoriumi Suomijoje Arūnu Jievaltu bei Nikaragvos ambasadoriumi Ricardo Jose Alvarado Noguera.  Skatindamas bendradarbiavimą su Suomijos aukštąja mokykla, ambasadorius A. Jievaltas susitikime akcentavo Suomijos pasiekimus švietime ir šios patirties perdavimo  Lietuvos mokymo institucijoms  naudą.  Su Nikaragvos ambasadoriumi  taip pat diskutuota apie bendradarbiavimo galimybes, aptartas bendrų projektų rengimas. „Beje, susitikime su ambasadoriais dalyvavo ir Haaga-Helia dėstytoja Helja Mantylla,“ – pastebi ir seną bičiulystę primena J. Valiaugienė.

Haaga-Helia vykstančios tarptautinės savaitės tikslas apima kelias sritis, viena iš jų  –  tarptautinės paslaugos. Anot J. Valiaugienės, Haaga – Helia viceprezidentas Teemu Kooko savo pristatyme akcentavo meistriškumą ir teikiamų paslaugų švietime kokybę (angl. service excellence in education), kurie yra  vieni pagrindinių šios aukštosios mokyklos strateginių veiklos prioritetų.  Tai apima visas institucijos veiklos sritis: nuo paslaugų pagrindiniams   klientams – studentams, verslo partneriams, kitiems suinteresuotiems asmenims iki  palaikančiųjų paslaugų, tarp jų – ir  bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais.  Tarptautinės savaitės metu, be kitų tikslų, Haaga – Helia bendruomenė užsibrėžusi identifikuoti tarptautinių partnerių lūkesčius ir padėti juos įgyvendinti.

Studentų renginysTarp vertybių – aistra
Orientuojantis į strateginius prioritetus: minėtą meistriškumą, teikiamų švietimo paslaugų  kokybę bei entreprenerystę,  Haaga-Helia taikomųjų mokslų universitete kas 3-5 metai yra atnaujinamos  visos studijų  programos, naudojami šiuolaikiniai mokymo/mokymosi metodai bei palaikančios priemonės.

Darbas grupėse„Nuo pirmo kurso studentai atlieka realius projektus įmonėms, o svarbiausia, kaip pabrėžė vadovai, yra nuolat lyginamasi  ne su kitomis panašiomis aukštosiomis mokyklomis, o  su šiuolaikinėmis  verslo įmonėmis,“ – pasakoja J. Valiaugienė. „Išskirtinis šios aukštosios mokyklos siekis taikyti individualią prieigą prie kiekvieno bendruomenės nario. Taip pat tikimasi iš jų aistros (angl. passion). Beje, aistra kaip vertybė atsispindės ir naujoje Haaga- Helia strategijoje,“.

Išsamiau su Tarptautinės savaitės programa, pranešimais ir veiklą liudijančiomis nuotraukomis galima susipažinti sukurtame portale.

You may also like...