Automatinio valdymo studentai ir dėstytojai – apie Lietuvos energetikos objektus

Kauno kolegijos Lietuvos energetikos objektuoseTechnologijų ir kraštotvarkos fakulteto Automatinio valdymo studijų programos antro kurso studentai ir dėstytojai Kovo 20 dieną lankėsi energetikos įmonėse – Kruonio hidroelektrinėje, AB „Litgrid“, Energetikos muziejuje – ir gilino praktines žinias.

Apie vizitus energetikos objektuose – automatikų akimis:

Lietuvos energetikos objektuoseHidroakumuliacinė elektrinė – sudėtingas inžinerinis hidrotechninis kompleksas, turintis dvi vandens saugyklas – aukštutinį ir žemutinį baseinus. Energetinės sistemos apkrovai sumažėjus, hidroakumuliacine elektrinė, naudodama kitų elektrinių gaminamą perteklinę elektros energiją, pompuoja vandenį iš žemutinio vandens baseino – Kauno marių, į aukštutinį vandens baseiną – dirbtinį rezervuarą, taip sukaupdama (akumuliuodama) vandens energiją. Esant energijos poreikiui sistemoje, hidroakumuliacine elektrinė gaminą elektros energiją – jos hidroagregatus suka iš aukštutinio baseino tekantis vanduo.

Lietuvos energetikos objektuoseLietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Įmonė įgyvendina strateginius elektros energetikos projektus – tiesia elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link“ ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. Šios įmonės padalinyje, įsikūrusiame Vilniuje, studentai ir dėstytojai klausėsi paskaitos apie šiuos vykdomus strateginius projektus, pamatė centrinį valdymo pultą.

Lietuvos energetikos objektuoseLietuvos energetikos muziejus 2008 metais pertvarkytas į Lietuvos technikos muziejų. Jis įsikūręs buvusios Vilniaus elektrinės pastate, ten likusi autentiška, dar neseniai veikusios elektrinės įranga. Studentai ir dėstytojai apžiūrėjo muziejuje įsikūrusias ir senoviškų automobilių ir motociklų ekspozicijas, dalyvavo interaktyvioje mokslo ekspozicijoje.

You may also like...