Animacinių filmukų, aiškinančių matematines sąvokas, rinkinys pasiekė mažuosius

Š. m. kovo–gegužės mėnesiais Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros docentė Renata Gudaitienė ir Justino Vienožinskio menų fakulteto, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo katedros lektorė Asta Jakimavičienė pristatė animacinių mokomųjų filmukų, aiškinančių matematikos mokslo sąvokas, pavyzdžiui, „taškas“, „tiesė“, „linija“, „atkarpa“, rinkinį.

Animacinių filmukų, aiškinančių matematines sąvokas, rinkinys pasiekė mažuosiusAnimaciniai filmukai buvo pristatyti 5–7 metų mažiesiems lopšeliuose-darželiuose „Spragtukas“, „Klevelis“, „Girinukas“ ir priešmokyklinio amžiaus vaikams Martyno Mažvydo progimnazijoje. Po pristatymo buvo organizuojamos  viktorinos ir kūrybinės veiklos, kuriomis siekta įtvirtinti matematines sąvokas ir gauti grįžtamąjį ryšį iš vaikų. Ikimokyklinio ugdymo pedagogų apklausa, interviu, šiltas pokalbis suteikė galimybę įvertinti stipriąsias ir silpnąsias vykdytų kūrybinių veiklų puses ir vystyti tolimesnį bendradarbiavimą.

Animacinių filmukų, aiškinančių matematines sąvokas, rinkinys pasiekė mažuosiusAnimuotos pasakos buvo sukurtos projekto „Animacinių pasakų, skirtų vaikų matematinių sąvokų „tiesė“, „taškas“, „linija“, „atkarpa“ suvokimui, rinkinys“ metu. Pagal mokslines-praktines veiklas „Idėjos praktiškai“, bendradarbiavo skirtingų studijų programų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, multimedijos technologijos ir grafinių technologijų) studentai ir dėstytojai. Šio projekto metu buvo siekiama į realias kūrybines ir ugdomąsias veiklas įtraukti jaunus žmones, t. y. Kauno kolegijos studentus, ir padėti atsiskleisti jų kūrybiškumui.

Su priešmokyklinio ugdymo pedagogaisProjekto iniciatorių, Renatos Gudaitienės ir Raimondos Sadauskienės, teigimu, dabarties vaikai yra neatsiejami nuo išmaniųjų technologijų, o pastarosios yra patraukli ir šiuolaikinė priemonė minėtų elementariosios matematikos elementų vizualizavimui. Dėl šios priežasties, tikslingas išmaniųjų technologijų naudojimas ugdymo procese yra naudingas vaiko pažinimo kompetencijos plėtotei.

Lopšelio-darželio „Spragtukas“ direktorės pavaduotojos Astos Valatkevičienės nuomone, šis animacinių filmukų, aiškinančių matematines sąvokas, rinkinys yra nauja ir įdomi mokymo priemonė, ypač patraukli šiandienos priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Renginio akimirkos:

You may also like...