Kauno kolegijos atstovų vizitas Holono technologijos institute Izraelyje

Kas bendro tarp Lietuvos ir Izraelio? Kultūra ir istorijos klausimai? Tikrai ne vien tai! Lapkričio 2-8 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė lankėsi Holono technologijos institute (HIT) Izraelyje, kur kartu su kolegomis iš 21-os pasaulio šalies dalyvavo Tarptautinės savaitės renginiuose, skirtuose šios Izraelyje lyderiaujančios aukštosios mokyklos įkūrimo 50-čiui paminėti.

Vizito metu Kauno kolegijos atstovai dalyvavo veiklų pristatymuose ir susitikimuose, lankėsi tyrimų centruose, kur HIT mokslininkai ir administracijos atstovai dalinosi savo patirtimi ir pasiekimais tyrimų ir inovacijų kūrimo, įmonių startuolių, tarpdisciplininių studijų organizavimo, projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse.

Siekiant užtikrinti studijų programų poreikį ir aukščiausią mokslo tyrimų kokybę HIT  glaudžiai bendradarbiauja su pramonės atstovais. Dėstytojai, studentai bei alumni atstovai yra nuolat įtraukiami į akademinius projektus, bendras inovacijų kūrimo ir verslumo  ugdymo iniciatyvas. Tarptautinės savaitės metu tai atskleidė organizuoti  vizitai į tokias auštąsias technologijas kuriančias ir pasaulyje lyderi

aujančias įmones, kaip Orbotech, Water-Gen Ltd, Ckeckpoint ar tokius mokslo centrus, kaip The Weizmann Institute of Science.

Siekdami tolimesnės sėkming

os plėtros ir suburdami didelį partnerinių institucijų atstovų ratą bei atskleisdami savo strateginius uždavinius HIT darbuotojai kviečia partnerius kartu ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių.  Kauno kolegijos atstovai susitik

imo su HIT prezidentu prof. Edu

ard Yakubov metu jau nubrėžė tolimesnes bendros veiklos perspektyvas kibernetinės saugos, IT inžinerijos, automatikos, robotikos ir pramoninio dizaino srityse.

Daugiau apie renginį: https://www.hit.ac.il/sites/international_week

You may also like...